قیمت درب اتوماتیک آسیایی

قیمت درب اتوماتیک آسیایی

در اتوماتیک تایوانی با حضوری چند ساله در بازار ایران نشان داده است که این کشور در زمینه در اتوماتیک شیشه ای دارای پیشرفت بسیار زیادی شده است و حتی میتواند در سال های آینده به کیفیت در های اتوماتیک اروپایی نیز برسد.

ادامه مطلب
قیمت درب اتوماتیک ترکیه ای

قیمت درب اتوماتیک ترکیه ای

به غیر از درب های اتوماتیک شیشه ای اروپای مانند آلمانی و سوئیسی درب های اتوماتیک دیگری نیز وجود دارد که با قیمت رقابتی تر نصبت به رقیبان اروپایی خود در بازار ایران دارای طرفدارانی نیز شده است زیرا این درب ها در مدت زمانی که در بازار ایران حضور داشته اند با کیفیت و قیمتی بسیار رقابتی و مقرون به صرفه توانسته اند بخشی از فروش در های اتوماتیک در بازار را برای خود کنند این در های اتوماتیک ، در های اتوماتیک شیشه ای ترکیه ای می باشند.

ادامه مطلب